Välkommen till Studio Adapt

Vi hjälper dig med digitala lösningar, studior och produktion av livesändningar, hybridevent och hubmöten.

Personal och funktioner

För att genomföra ett lyckat studioprojekt behövs ett antal personer med olika funktioner. Hur många personer som krävs beror på hur avancerat projektet är och vilka krav som ställs i det. Här sammanfattar vi de vanligaste rollerna.

När du hyr vår studio ingår ett uppstartsmöte med en teknisk projektledare från Adapt. Under uppstartsmötet går ni igenom projektet och avgör tillsammans vilka funktioner som krävs för att genomföra det på rätt sätt, utifrån förutsättningar, krav på resultat och budget.

Under själva genomförandet ingår normalt en bildtekniker och en ljudtekniker i din grundbokning. Beroende på ditt projekts omfattning kan fler funktioner behövas. Funktionaliteten i våra studios kan enkelt skalas upp genom att framförallt addera extra personal.

Ett glatt gäng står framför en scen med bakgrund över Stockholms inlopp

I ett vanligt studioprojekt behövs normalt rollerna som är beskrivna nedan

Projektledare från vår kunds sida

För att skapa tydlighet i projektet är det viktigt att definiera vem som är övergripande projektledare från vår kunds sida så att vi vet vem som har beslutsrätt i olika frågor. Projektledaren är ytterst ansvarig för verksamheten i studion, över deltagande kundpersonal och att ett schema finns och följs.

Teknisk projektledare

Den tekniska projektledaren från Adapt säkerställer att rätt utrustning och personal finns med i projektet. Som standard ingår ett uppstartsmöte där det definieras, men vissa projekt kan kräva extra tid för förarbete. Är det ett avancerat projekt bör man även ha med den tekniska projektledaren som ansvarig på plats under de bokade dagarna.

Körproducent

Körproducenten ansvarar för körschema, kommunikation med tekniker och allt material som skall visas. Det här är en viktig roll för att säkerställa att både repetitioner och genomförande blir bra. Körproducenten ser till att körschemat följs, att medverkande går in i studion på rätt tid, och ”cues” till tekniker så att växlingar och materialstarter sker i rätt ögonblick.

Bildtekniker (ingår normalt i studiobokningen)

Bildteknikern ansvarar för materialet som spelas upp och vad som visas på de olika skärmarna i studion och i den utgående bilden. Personen ansvarar också för kamerorna när det inte finns en dedikerad bildproducent med i projektet. Man behöver ibland addera extra bildtekniker om det är mycket material som skall hanteras samtidigt som exempelvis externa talare skall kopplas in.

Ljudtekniker (ingår normalt i studiobokningen)

Ansvarar för att ljudet i och utanför studion låter bra och hjälper de olika talarna med trådlösa headset och mikrofoner.

I många projekt kan det även vara bra att ha med en eller flera av funktionerna nedan

Kameraman

För att få mer rörliga klipp, byte av vinklar och ”TV-känsla” med in/utzoomningar och närbilder, kan det vara bra att addera en eller flera kameramän.

Bildproducent

Om man har fler än 2 kameror eller behöver göra många snabba klipp mellan olika kameror behöver man addera en bildproducent vars enda roll är att fokusera på kameraproduktionen och säkerställa att den ser bra ut.

Körproducent

Körproducenten ansvarar för körschema, kommunikation med tekniker och allt material som skall visas. Det här är en viktig roll för att säkerställa att både repetitioner och genomförande blir bra. Körproducenten ser till att körschemat följs, att medverkande går in i studion på rätt tid, och ”cues” till tekniker så att växlingar och materialstarter sker i rätt ögonblick.

Ljustekniker

Om du vill att ljuset skall kunna växla mellan olika positioner, byta färger och anpassas efter din produktion så behövs en ljustekniker på plats.

Studioman

Studiomannen guidar talare rätt, säkerställer att rätt dekor/inredning används för olika pass i studion och är tillgänglig som extra resurs när olika saker behöver lösas under en sändning. Det behövs framförallt vid stora projekt som innehåller många olika inslag och förändringar.

Prompteroperatör

Om en talare behöver läsa en text innantill behövs en person som kan ”scrolla fram” texten i rätt hastighet på skärmen. Denna funktion har prompteroperatören. Det är viktigt att prompteroperatören har förmåga att lyssna in talaren och att anpassa textens hastighet efter talarens tempo.

På vår site använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du godkänner detta.

Läs vår policy här.