Search

SAAB Mobil Studiolösning

SAAB genomför varje år produktdemos från sina olika anläggningar runtom i Sverige. På grund av det rådande läget med Covid-19 behövde visningarna istället genomföras digitalt. Adapt fick i uppdrag att under tre dagar sända ut totalt 6 produktvisningar till kunder över hela världen.


I SAABs egna showroom ”The Edge” byggde vi upp vår mobila studiolösning. Studion kopplades sedan via länk ihop med kameramän som befann sig på anläggningarna i Göteborg, Husqvarna, Gamleby och Karlskrona, där de olika produktvisningarna skedde live.

 

 

Studio Stockholm

Västmannagatan 15

111 24 Stockholm 

 

 

Studio Göteborg

Mässans gata 24

412 51 Göteborg

©2020 by Studio Adapt