Search

Volkswagen Finans och Blick

Volkswagen Finans genomför varje år en intern höstkonferens för sina medarbetare i Sverige. I år producerades mötet helt digitalt från vår studio i Stockholm. Byrån BLICK skapade tillsammans med VW Finans ett kortfattat, digitalt format som innehöll en blandning av förinspelat material, talare både i studion och på länk, samt interaktivitet och tävlingar.


Stort tack från oss på Adapt för en fin sändning och ett väl genomfört projekt!